Tagalog (菲律賓語)

News translated by Rti (Radio Taiwan International)  

Image-empty-state.png

Department of Health (Philippines)

Proteksiyonan ang sarili laban sa 2019-nCoV (Health workers)

2月6日

Image-empty-state.png

Department of Health (Philippines)

Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay naglakbay sa Wuhan, China mula December 8, 2019 at nagpakita ng mga sintomas ng novel coronavirus (2019-nCoV)?

2月1日

Image-empty-state.png

Department of Health (Philippines)

Anu-ano ang mga sintomas na dulot ng novel coronavirus (2019-nCoV)?

2月1日

Image-empty-state.png

Department of Health (Philippines)

Health Advisory tungkol sa Coronavirus

2月1日

Image-empty-state.png

Department of Health (Philippines)

Ano ang magagawa mo upang maiwasan ang pagkalat ng Novel Coronavirus (2019-nCoV)?

2月1日

Image-empty-state.png

CDC (Taiwan)

Ang Paghuhugas Ng Kamay Ay Kailangan

1月31日

Image-empty-state.png

Department of Health (Philippines)

Nakakahawa ba ang Coronavirus ng tao sa tao?

2月1日

Image-empty-state.png

Department of Health (Philippines)

Ano ang Coronavirus?

2月1日

Image-empty-state.png

Department of Health (Philippines)

May gamot ba sa Novel Coronavirus (2019-nCoV)?

2月1日

Image-empty-state.png

Department of Health (Philippines)

Ano ang maaari kong gawin para maprotektahan ang sarili laban sa Novel Coronavirus (2019-nCoV)?

2月1日

此網站建置於2020年2月6日

由 成大公衛所  王亮懿老師研究室 簡玉雯老師 規劃設計與資料更新 

網站累計瀏覽                           人次