Other Languages

Image-empty-state.png

CDC (Taiwan)

Since February 6th, 2020, NHI Cards or Resident Certificate are required to purchase Mask

2月4日

Image-empty-state.png

CDC (Taiwan)

Thường xuyên rửa tay là điều không được thiếu

1月31日

Image-empty-state.png

CDC (Taiwan)

Travelers to Wuhan should....

1月20日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Các ngành nghề cùng hưửng ứng nếp sống mới trời phòng dịch bệnh

5月25日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

วิถีชีวิฅใหม่ที่เน้นการป้องกันโรค(กิจกรรมกลางแจ้ง)

5月25日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

7 khẩu hiệu rửa tay đúng cách

5月20日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Five key times to wash hands

5月20日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

ผู้เคินทางกลับจากถูมิถาคเชียฅะวันออกเฉียงใฅ้ฅ้องแจ้งก่อน

5月12日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

ก้าวเล็กๆของคุฌ คือก้าวสําคัญของการป้องกันโรคทั้งระบบ

5月12日

Image-empty-state.png

CDC (Taiwan)

ใหัล้างมือบ่อยๆ

1月31日

Image-empty-state.png

CDC (Taiwan)

防範新型冠狀病毒機場檢疫單張(中英)

1月21日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Navigating through COVID-19 (Dining)

5月25日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Semua Bidang Usaha Bersama-sama Pola Hidup Baru Masa Pencegahan Wabah

5月25日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Navigating through COVID-19 (Outdoor living)

5月25日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

5 thời điểm rởa tay đúng cách

5月20日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Inbound travelers from Southeast Asia are required to report their travel history

5月12日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

You take is a big step in our joint defense

5月12日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Wear your mask the right way in public transport

5月12日

Image-empty-state.png

CDC (Taiwan)

Ang Paghuhugas Ng Kamay Ay Kailangan

1月31日

Image-empty-state.png

CDC (Taiwan)

Caution! QUARANTINE

1月20日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Pola Hidup Baru Masa Pencegahan Wabah(Saat Makan)

5月25日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

All walks of life join to protect lives

5月25日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Pola Hidup Baru Masa Pencegahan Wabah (Aktivitas Di Luar Rumah)

5月25日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Lima Waktu Tepat Untuk Mencuci Tangan

5月20日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Bagi yang kembali dari negara Asia Tenggara harus melapor

5月12日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Merupakan Langkah Besar Untuk Semua Orang

5月12日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Sopan Santun Memakai Masker Saat Naik Transportasi umum

5月12日

Image-empty-state.png

Bundesministerium für Gesundheit

Verdachtsabklärung und Maßnahmen(2019-nCoV)

2月9日

Image-empty-state.png

CDC (Taiwan)

Jangan Iupa sering cuci tangan

1月31日

Image-empty-state.png

CDC (Taiwan)

If you have recently visited Wuhan

1月20日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Nếp sống mới trong thời phòng chống dịch bệnh(Phần ăn uống)

5月25日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Nếp sống mới trong thời phòng chống dịch bệnh(Phần hoạt động ngoài trời)

5月25日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

7 Tips Mencuci Tangan Yang Benar

5月20日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Wash your hands the right way

5月20日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Người trở về từ Đông Nam Á cần phải thông báo trước

5月12日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Nhưng là một bước tiến lớn của toàn thể đội ngũ phòng chống dịch

5月12日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Đeo khẩu trang đúng cách khi tham gia giao thông công cộng

5月12日

此網站建置於2020年2月6日

由 成大公衛所  王亮懿老師研究室 簡玉雯老師 規劃設計與資料更新 

網站累計瀏覽                           人次